ZDJ CIA 2009...

2009/06/11 - WARSZAWA - Klub Progresja
(fot. Pawe≥ Wygoda - www.pawelwygoda.blogspot.com)